domingo, 22 de diciembre de 2013

NADAL_2013
que l'any que comença sigui un bon principi
per realitzar tot alló que desitgem.

l'année à venir est un bon principe 
à tout ce que vous voulez.

the comming year is a good principle 
to everything you want.sábado, 7 de diciembre de 2013

LUXURIUS RESTAURANT


Un projecte de restauració per esdevenir el "luxe " d'un historic i emblemàtic entorn.

A restoration project to become the "luxury" of a historic and symbolic environment.