miércoles, 29 de agosto de 2012

CERAESPAÑA/27

La publicació CERAESPAÑA ,en el numero 27 recull un projecte
realitzat pel nostre despatx on la ceràmica com a paviment hi
juga un paper molt important.The publication CERAESPAÑA, Issue 27 includes a project
made by our office were the ceramic floor as there
plays a very important role.photos: Eugeni Pons 
Styling: Allan Stuart