domingo, 3 de abril de 2011

CASA-PALAUET CREm finalitzat la rehabilitació de la "Casa- Palauet CR " ,un habitatge a tres nivells on el fil conductor del projecte ha estat un minimalisme aclaparador,despullant al màxim tots el detalls constructius per fer lluir l´art .

I completed the rehabilitation of the "Mansion House, CR, " a house on three levels onthe theme of the project has been overwhelming minimalism, stripping all theconstruction details as possible to show off the art.