jueves, 25 de febrero de 2010

BRAINVENTURES BARCELONA


BrainVentures: Taller de comunicació estratègica.Taller d'idees, espai per pensar i fomentar la creativitat.Punt de trobada de ments capacitades i creatives.No és realment un lloc de treball, ni una oficina.Espai per a que flueixi la comunicació i desenvolupar conceptes sòlids.Una informalitat formal.


BrainVentures: Workshop on strategic communication.Workshop ideas, space to think and encourage creativity.Meeting point of trained and creative minds.It's really not a workplace or an office.Space for the flow of communication and develop strong concepts.A formal informality.